• service-2
 • bg-crossword
 • ID 430605ID
 • 2 127 m2Krundi pind

ÜldinfoRiisika tee 33 kinnistu asub väljakujunenud hoonestusega piirkonnas ja kinnistut võimalik käsitleda olemasoleva hoonestuse vahele jääva kinnistuna, millele võib planeerimisseaduse § 125 lõikest 5 tulenevalt detailplaneeringut koostamata lubada ehitusloakohustusliku hoone püstitamist projekteerimistingimuste alusel. Kinnistul kehtivad kitsendused puuduvad. Juurdepääs kinnistule toimub olemasolevalt avalikult kasutatavalt Riisika teelt.
PlaneeringVastavalt projekteerimistingimustele on kinnistule võimalik ehitada:
– kuni kolm hoonet (1 üksikelamu ja kaks abihoonet)
– lubatud suurim ehitisealune pind: 255 m2, s.h kaks abihoonet ehitisealuse pinnaga kokku kuni 60 m2
– kõrgus ja korruselisus: elamu maksimaalne kõrgus ümbritsevast maapinnast 8 m, korruselisus kaks; abihoone maksimaalne kõrgus ümbritsevast
maapinnast 5 m, korruselisus üks. Sokli kõrgus planeeritud maapinnast võib olla kuni 50 cm.
– katusekalded: elamu katusekalle vahemikus 30o-45o, elamu väiksemate hooneosade ja abihoone katusekalle võib olla väiksem; 3.6.2.
– elamu peab sobituma mahuliselt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi. Hoonete välimus peab olema
kaasaegne, visuaalselt nauditav ning sobima piirkonna miljööga.
– põhihoone katuse harjajoon peab olema paralleelne või risti Riisika tee poolse kinnistupiiriga. Fassaadi põhimaterjalina kasutada puitu, mida võib
kombineerida kivi- või krohvipinnaga. Ümarpalgi ja imiteerivate materjalide kasutamine fassaadimaterjalina ei ole lubatud.
– kinnistu ümber võib olla kuni 1,5 m kõrgune puidust läbipaistev lattaed. Kinnistute vahelisel piiril võib kasutada võrkpiiret.
KommunaalidTaristu: Projekti koosseisus esitada insener-tehnilised projektlahendused tehnosüsteemide osas. Vajalikud tehnovõrkude ühendused lahendada vastavalt võrguvaldajatega sõlmitud liitumislepingutele või võrguvaldajatelt taotletavatele tehnilistele tingimustele. Kuni ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni väljaehitamiseni on ajutise lahendusena lubatud kinnistule rajada puurkaev ning lekkekindel kanalisatsioonimahuti, mida tühjendatakse vastavalt täituvusele. Lahendada tuleb tuletõrje veevarustus.
– Peakaitse 20A, 3x380V.MuuHelista, küsi lisa ja läheme vaatama!


CKE Kinnisvara OÜ on aktiivselt tegutsenud alates 2009 aastast ning on Eesti üks suurimaid kinnisvara vahendusega tegelevaid ettevõtteid. CKE Kinnisvara OÜ kontorid asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Kuressaares ning maaklerid tegutsevad aktiivselt üle Eesti.

Pakume:

 • – tasuta konsultatsioon ja hinnang teie kinnisvarale
 • – professionaalsed fotod
 • – aerofotod ja -videod drooniga
 • – korrektsed lepingud
 • – õigusabi
 • – kolimisteenus

Usalda oma kinnisvara müük ja üürimine meie maakleritele.

 • Omandivorm: kinnistu
 • Veekogu: muu
 • Naabrid: ümberringi
 • Otstarve: elamumaa
 • Ligipääs teelt
 • Kommunikatsioonid: elekter