• amazon
  • ID 370300ID
  • 1 314 m2Krundi pind

ÜldinfoMüüa looduskauni asukohaga elamumaa Harku valla hinnatud ja väljaarendatud piirkonnas. Meri on lähedal. Elamupiirkond on ümbritsetud aiaga. Ligipääs mööda asfaltkattega teed. Vee ja kanali liitumispunkt on krundi piiril, liitumine Harku valla elanikele tasuta, teistele vastavalt AS Strantum hinnakirjale. Elektriga liitumise võimalus (1A=156 eurot).
Kasteheina tee 22 liitumiskulu koosneb:
384 eur Eesvooluga liitumistasu
32 EUR Tehnilised Tingimused
+ VK projekt
+ Ehitustööd vastavalt tehnilisele lahendusele
(Nende viimaste osa on raske ennustada kui puudub lahendus ja projekt)

Krundi juurde kuulub 2/50 piirkonna juurde kuuluvast üldkasutatavast maast ja teest (138,28m2). Kokku on müüdav territoorium 1452,28m2.
Kinnistule väljastati 23.07.2019 projekteerimistingimused! Projekteerimistingimused kehtivad 23. juulini 2022 (kaasa arvatud). Harku Vallavalitsus peab põhjendatuks projekteerimistingimuste kehtivuse tähtajaks kolme aasta määramist, kuna kolme aastat võib pidada piisavaks ajaks soovi korral ehitusprojekti koostamiseks
ja ehitusloa taotlemiseks.

PlaneeringKinnistule on:
-Lubatud ehitada üks põhihoone ja üks abihoone.
-Lubatud suurim ehitisealune pind katastriüksusel: 263m² (täisehituse protsent vastavalt kehtivale üldplaneeringule maksimaalselt 20% krundi pinnast).
-Lubatud suurim korruselisus: üksikelamul kaks maapealset korrust, millest üks on katusekorrus (korrus, mille pinnast suurem osa on madalam kui 2,5 m ning mille ruumidel on kaldseinad või kaldlaed), abihoonel üks maapealne korrus.
8. Katuse kalle: ühekorruselisel üksikelamul 0-30° katusekorrusega üksikelamul 28-45° (katuse tüübi valikul lähtuda naaberkatastriüksustele projekteeritud ja ehitatud hoonete katuste tüüpidest).
-Ehitiste lubatud suurim kõrgus: üksikelamu harja kõrgus maapinnast 7,5 m ja abihoone harja kõrgus maapinnast 5 m.
-Katusekatte materjal: katusekaldele vastav ja arhitektuurselt sobiv.
-Välisviimistlus: kasutada materjale, mis on kooskõlas naaberkatastriüksustel paiknevate hoonete välisviimistlusega (näiteks kõik looduslikud materjalid või nende kooslus – puit, kivi, krohv).
-Välisviimistluses ei ole lubatud looduslikke materjale imiteerivate kunstmaterjalide (näiteks: plastik välisvoodrilaud) jmt plast- ning metallfassaadi-kattesüsteemide kasutamine.
-Projekteeritavad hooned peavad järgima piirkonna hoonestuslaadi ja planeerimispõhimõtteid ning moodustama harmoonilise ansambli naabruses paiknevate ehitistega. Abihoone(d) ja nende välisviimistlus peavad sobima projekteeritava üksikelamuga.
Ümarpalgist ehitiste ja ehitise osade rajamine ei ole lubatud. Frees-, lamellpalgist ja rõhtprussidest ehitised (sh väikeehitised) on lubatud ilma nurgakonsoolideta ja lühinurk tapp ühendustega, mis kaetakse vertikaalsete piirdeliistudega.
Ehitiste arhitektuurses lahenduses välistada historitsistlikud elemendid ja vahvärk dekoratiiv-konstruktsioonid.MuuHelista, küsi lisa ja läheme vaatama!


CKE Kinnisvara OÜ on aktiivselt tegutsenud alates 2009 aastast ning on Eesti üks suurimaid kinnisvara vahendusega tegelevaid ettevõtteid. CKE Kinnisvara OÜ kontorid asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Kuressaares ning maaklerid tegutsevad aktiivselt üle Eesti.

Pakume:

  • – tasuta konsultatsioon ja hinnang teie kinnisvarale
  • – professionaalsed fotod
  • – aerofotod ja -videod drooniga
  • – korrektsed lepingud
  • – õigusabi
  • – kolimisteenus

Usalda oma kinnisvara müük ja üürimine meie maakleritele.